Loading...

Proje Hakkında

ADLİ YARDIM ORTAK PROJESİ

Komşu ülkelerde yaşanan insani krizlerin bir sonucu dauluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilerin sığınma amacıyla ülkemize varışlarıdır. Ülkemiz, uluslararası hukuk ve ulusal mevzuatımızın çerçevesinde zulüm riski sebebiyle ülkelerine dönemeyen geçici koruma altında 3,5 milyon Suriye vatandaşı ve diğer milletlerden uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi 318.000’in üzerinde kişiye koruma sağlamış bulunmaktadır.

Bu kişiler kendileri için kalıcı çözümler bulunana kadar kendilerine tanınan farklı hukuki statüler altında ülkemizde bulunuşları devam ederken, gündelik hayatta farklı hukuki sorunlarla karşılaşabilmektedir.

Deneme

Adli Yardım
Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, statü sahiplerinin ve geçici koruma yararlanıcıları ile vatansız kişilerin adli yardıma erişimini artırmada sağlanan destek, bireylerin hukuki temsilinde, ülkemiz anayasası, yasaları ve uluslararası belgelerde yer alan hakların hayata geçirilmesi çerçevesinde büyük önem taşımaktadır.

Hukuki Destek
Ülkelerinden edilmiş kişilerin en temel sorunlarından biri, yerel ve uluslararası mevzuattan doğan hak, ve ödevlerini bilmemeleri, bu bilgilere ulaşımda büyük sorun yaşamalarıdır.

Tercüme Destek Hattı
Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde kurulan Tercüme Destek Hattı 2018 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürmektedir. Hatta 0312 292 59 59 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Sahada Yürütülen Faaliyetler Hukuk Klinikleri
Hukuk Klinikleri

Türkiye Barolar Birliği ve UNHCR iş birliğinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Malatya illerinde kurulan Hukuk Klinikleri ile uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin mesleki etik denetim altında doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimleri sağlanmaktadır.

Hukuk Klinikleri vasıtasıyla farkındalık artırma faaliyetleri, içtihat oluşturabilecek davalarda hukuki temsil hizmetleri, savunuculuk faaliyetleri de gerçekleştirilmekte bununla birlikte hem mülteci topluluğunu hem de hizmet sağlayıcılarını hedef alan farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenerek faydalanıcıların haklar, sorumluluklar ve usuller hakkında farkındalığı ve bilgisi artırılmaktadır.

Hukuk klinikleri ile adli yardıma başvuru sayısının ve adli yardımdan faydalanma oranının artması, daha nitelikli hukuki yardıma erişilmesi, sistemin işlemesinde büyük bir sorun oluşturan iletişim (tercüme) sorunlarının çözüme kavuşturulması da hedeflenmektedir.

Detaylı İncele

Adli Yardım Ortak Projesi

Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, statü sahiplerinin ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin adli yardıma erişimini artırmada sağlanan destek, bireylerin hukuki temsilinde, ülkemiz anayasası, yasaları ve uluslararası belgelerde yer alan hakların hayata geçirilmesi çerçevesinde büyük önem taşımaktadır. 

Herhangi bir hukuki uyuşmazlığa taraf olan uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin nitelikli hukuki yardıma ve artırılmış adli desteğe erişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir
Hedefimiz
Daha adil bir dünya ve ülkelerinden edilmiş kişilerin temel haklarını, ve ödevlerini bilmeleri; adalete erişimleri.
Detaylı İncele
Broşürler
Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, statü sahiplerinin ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin adalete erişimini artırma çalışmalarında hukuki destek, hukuki bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de adli yardım, evlilik, boşanma, çalışma ve sınır dışı edilme konularında bilgi almak için Türkçe, Arapça ve Farsça olacak biçimde düzenlenmiş broşürlerimizi inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgi ya da destek için bize ulaşabilir ve hukuk kliniklerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Detaylı İncele

İletişim
Türkiye’deki uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin bilgi kirliliğinden arınmasını, gerekli ve faydalı bilgilere ulaşabilmelerini kolaylaştırmayı amaçladık. İletişim sayfasından ihtiyacınız olan bilgiye ulaşabilirsiniz.