Loading...
Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Eğitimi 2. Grup

Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Eğitimi 2. Grup

19.02.2022

Eğitim Hakkında

İstanbul, İstanbul 2, Sakarya, Kayseri, Mersin, Malatya, Kırklareli barolarına kayıtlı 1619 avukat katılmış ve 1133 avukat sertifika almaya hak kazanmıştır.





Eğitim konuları

  • Proje Ödeme Kuralları
  • Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel İlkeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Koruma Çeşitleri
  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürleri ve İtiraz Usulleri
  • Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürleri ve Menşe Ülke Bilgisinin Kullanımı – İlgili Mahkeme Kararları
  • Geçici Koruma Yönetmeliği Kapsamında Geçici Koruma Prosedürleri ve İtiraz Usulleri
  • Sınır Dışı, Ülkeyi Terke Davet, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri – İlgili Mahkeme Kararları
  • Anayasa Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınır Dışı & Geçici Tedbir