Loading...
Birinci Bileşen: Adli Yardıma Erişim Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Adli Yardım)

Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, statü sahiplerinin ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin adli yardıma erişimini artırmada sağlanan destek, bireylerin hukuki temsilinde, ülkemiz anayasası, yasaları ve uluslararası belgelerde yer alan haklarının hayata geçirilmesi çerçevesinde büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, Barolarımız tarafından adli yardım sistemi kapsamında gerçekleştirilen atama işlemlerinden, proje özelinde oluşturulmuş olan değerlendirme komisyonu tarafından proje kapsamına alınanlarının ödemeleri proje bütçesinden yapılmaktadır.