Loading...

İkinci Bileşen: Hukuki Yardıma Erişimin Desteklenmesi (Hukuki Destek)

Ülkelerinden edilmiş kişilerin en temel sorunlarından biri, yerel ve uluslararası mevzuattan doğan hak ve ödevlerini bilmemeleri, bu bilgilere ulaşımda büyük sorun yaşamalarıdır.

Çeşitli ülke uygulamaları incelenerek, nitelikli avukatlar tarafından yürütülen toplum temelli hukuk kliniği modeli ülkemize uyarlanmış ve UNHCR iş birliği ile ilk hukuk kliniği 2018 yılında Şanlıurfa’da hayata geçirilmiştir. Ardından 2019 yılı itibariyle Hatay ve Gaziantep, 2020 yılı itibariyle de Kilis ve 2022 yılında ise Malatya illerimizde hukuk klinikleri açılmıştır.

Bu bileşenin amacı, hukuk klinikleri aracılığıyla ulusal mevzuat çerçevesi, haklar ve yükümlülükler hakkında hukuki bilgilerin kişilere ilk elden sağlanması ve gerektiğinde hukuk davalarında ve idari davalarda nitelikli adli yardım sağlanması için Barolara yönlendirme yapmak yoluyla uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, statü sahiplerinin ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin adalete erişiminin artırılması hedeflenmektedir.

Türkiye Barolar Birliği ve UNHCR iş birliğinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Malatya illerinde kurulan hukuk klinikleri ile uluslararası koruma başvuru sahibi, statü sahibi ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin mesleki etik denetimi altında doğru ve eksiksiz hukuki yönlendirme hizmetlerine erişimleri sağlanmaktadır.

Hukuk Klinikleri

Hukuk Klinikleri vasıtasıyla farkındalık artırma faaliyetleri, içtihat oluşturabilecek davalarda hukuki temsil hizmetleri, savunuculuk faaliyetleri de gerçekleştirilmekte bununla birlikte hem uluslararası koruma başvuru sahipleri, statü sahipleri ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişileri hem de hizmet sağlayıcılarını hedef alan farkındalık artırma faaliyetleri düzenlenerek faydalanıcıların haklar, sorumluluklar ve usuller hakkında farkındalığı ve bilgisi artırılmaktadır.

Hukuk klinikleri ile adli yardıma başvuru sayısının ve adli yardımdan faydalanma oranının artması, daha nitelikli hukuki yardıma erişilmesi, sistemin işlemesinde büyük bir sorun oluşturan iletişim (tercüme) sorunlarının çözüme kavuşturulması da hedeflenmektedir.

Hatay Hukuk Kliniği

Adres: Ekinci Mahallesi, İnönü Bulvarı, Elit Apartmanı, No: 94/a Hatay/ANTAKYA

Telefon: 0326 216 11 44-45

Gaziantep Hukuk Kliniği

Adres: Pancarlı Mahallesi, Gülseren Sözmen Sokak, No: 12/1, Şehitkamil/Gaziantep

Telefon: 0342 322 6700-01

Şanlıurfa Hukuk Kliniği

Adres: Ertuğrul Gazi Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No: 108/A, Haliliye/ŞANLIURFA

Telefon: 0414 312 35 35-36

Kilis Hukuk Kliniği

Adres: Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi, Turgut Özal Caddesi, No: 64/B,  Merkez/KİLİS

Telefon: 0348 802 00 96

Malatya Hukuk Kliniği

Adres: Akpınar Mahallesi, Buhara Caddesi, Osmanlı Plaza, Adliye Sarayı Ek Bina Karşısı, No: 123, Büro No: 23 ve 24, Battalgazi/ Merkez/ Malatya

Telefon: 0422504 56 84, 0422 503 02 38

Hukuki Destek
GaziAntep Hukuk Kliniği Bilgi Formu
Hukuki Destek
Hatay Hukuk Kliniği Bilgi Formu
Hukuki Destek
Kilis Hukuk Kliniği Bilgi Formu
Hukuki Destek
Malatya Hukuk Kliniği Bilgi Formu
Hukuki Destek
Şanlıurfa Hukuk Kliniği Bilgi Formu