Loading...

Uluslararası koruma altındaki kişilerin adalete erişimi

Proje, herhangi bir hukuki uyuşmazlığa taraf olan uluslararası koruma başvuru sahipleri, statü sahipleri ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin nitelikli hukuki yardıma ve artırılmış adli desteğe erişimlerinin sağlanmasını hedeflemektedir ve bu amaçla üç temel bileşen altında faaliyetler düzenlenmektedir.

Birinci Bileşen: Adli Yardıma Erişim Faaliyetlerinin Desteklenmesi (Adli Yardım)

Uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, statü sahiplerinin ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin adli yardıma erişimini artırmada sağlanan destek, bireylerin hukuki temsilinde, ülkemiz anayasası, yasaları ve uluslararası belgelerde yer alan haklarının hayata geçirilmesi çerçevesinde büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda, Barolarımız tarafından adli yardım sistemi kapsamında gerçekleştirilen atama işlemlerinden, proje özelinde oluşturulmuş olan değerlendirme komisyonu tarafından proje kapsamına alınanlarının ödemeleri proje bütçesinden yapılmaktadır.

 

Projeye Genel Bakış
İkinci Bileşen: Hukuki Yardıma Erişimin Desteklenmesi (Hukuki Destek)

Ülkelerinden edilmiş kişilerin en temel sorunlarından biri, yerel ve uluslararası mevzuattan doğan hak ve ödevlerini bilmemeleri, bu bilgilere ulaşımda büyük sorun yaşamalarıdır.

Çeşitli ülke uygulamaları incelenerek, nitelikli avukatlar tarafından yürütülen toplum temelli hukuk kliniği modeli ülkemize uyarlanmış ve UNHCR iş birliği ile ilk hukuk kliniği 2018 yılında Şanlıurfa’da hayata geçirilmiştir. Ardından 2019 yılı itibariyle Hatay ve Gaziantep, 2020 yılı itibariyle de Kilis ve 2022 yılında ise Malatya illerimizde hukuk klinikleri açılmıştır.

Bu bileşenin amacı, hukuk klinikleri aracılığıyla ulusal mevzuat çerçevesi, haklar ve yükümlülükler hakkında hukuki bilgilerin kişilere ilk elden sağlanması ve gerektiğinde hukuk davalarında ve idari davalarda nitelikli adli yardım sağlanması için Barolara yönlendirme yapmak yoluyla uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, statü sahiplerinin ve geçici koruma yararlanıcılarıyla vatansız kişilerin adalete erişimininartırılması hedeflenmektedir.

Üçüncü Bileşen: Tercüme Destek Hattı